Varför humörsvängningar?

Varför har vissa större humörsvängningar än andra? Ens humör och dess svängningar är en stor del av en person identitet och personlighet, och påverkas i allt från vilka gener vi bär på, till tarmfloran, hur ens uppväxt sett ut, eventuella psykiska och fysiska sjukdomar, ålder och trauman.  Humörsvängningar kan bero på barndomstrauman, självkänsla och anknytning […]

Varför har vissa större humörsvängningar än andra?

Ens humör och dess svängningar är en stor del av en person identitet och personlighet, och påverkas i allt från vilka gener vi bär på, till tarmfloran, hur ens uppväxt sett ut, eventuella psykiska och fysiska sjukdomar, ålder och trauman. 

Humörsvängningar kan bero på barndomstrauman, självkänsla och anknytning

Under barndomen byggs ens trygghet och anknytning upp. För att anknytningen ska bli så trygg och hälsosam som möjligt, behövs en eller flera vuxna som förstår barnets behov och ge det trygghet, kärlek, tröst och närhet. 

Många som växer upp med frånvarande föräldrar, eller en förälder som inte kunnat ge sitt barn en trygg och kärleksfull uppväxt, växer upp med en osäkerhet och med en försämrad självkänsla. Detta påverkar också hur man senare i livet reagerar i konflikter, i nära relationer och i motgångar. 

Tarmfloran påverkar i stor grad vårt mående, personlighet och våra känslor

Tarmfloran är de bakterier och andra mikroorganismer som lever i våra tarmar. Där lever de hela sina liv och får i sig näring genom att bryta ner svårspjälkade ämnen, som vi inte kan bryta ner på egen hand. 

I tarmsystemet finns också vagusnerven, som går upp hela vägen upp till hjärnan, och som tarmfloran använder som en kommunikationsväg för att styra hjärnan och informationen till den. Vissa bakteriekombinationer i tarmen påverkar hjärnan på ett sånt sätt att vi känner oss trötta och irriterade, medan andra kan göra att känner oss glada och harmoniska. Tarmfloran påverkar hela vårt humör och ligger till stor grund till hur vi är och beter oss. 

Ibland kan tarmfloran bli störd, genom för mycket stillasittande, främmande ämnen, virus, penicillinanvändande, viss mat och mycket annat. Detta har betydelse vid depressioner, eksem, autism, parkinsons sjukdom och många andra tillstånd och besvär. Det finns även studier där man (så länge bakterierna funnits i systemet) kunnat bota neurologiska sjukdomar som posttraumatisk stress genom att tillsätta särskilda bakterier i tarmfloran.

Humörsvängningar och skillnader mellan könen

Det finns även relativt stora skillnader mellan könen, där kvinnor är mer drabbade av humörsvängningar än män. En stor faktor till detta är kvinnors naturligt fluktuerande hormoner vid menstruation och även vid graviditet och övergången till klimakteriet. Kvinnor har också lättare att drabbas av ångest- och depressionstillstånd (eller åtminstone diagnostiseras oftare) som borderline, fibromyalgi, ätstörningar, generaliserad ångest och depression.

Hur vi lever våra liv

Hur ens liv ser ut, vilka människor man träffar dagligen, hur ens ekonomi ser ut, om man har barn eller inte och vad för jobb man har, har också betydelse för hur humöret kan svänga och hur man mår psykiskt.

Lever man ett lugnt och lyckligt liv, med nära vänner, en stabil ekonomi och ett jobb man trivs med, är det lättare att hålla känslorna i schack när något händer, än om man tvingas leva under konstant stress, och dagligen kämpa för att få ekonomin och tiden att gå ihop. 

Kost, sömn och träning

Hur vi äter, sover och rör på sig påverkar både psyket och hur man fysiskt orkar med vardagen och alla dess måsten. Sover man för lite är det lätt att bli stressad eller utbränd och det kan då vara svårt att inte bli arg eller irriterad om något inte går som man tänkt. 

Vilken kost vi äter påverkar en på flera sätt. Dels påverkas tarmfloran av maten, och dels påverkas kroppen av alla de näringsämnen vi får i oss. Får vi brist på vissa näringsämnen kan det bli svårare att känna sig lugn och harmonisk, om dessa behövs för att funktionerna i kroppen ska fungera som dom ska.

Träning ger både en tillfälligt välbefinnande med en utsöndring av substanserna serotonin, dopamin, noradrenalin och endorfin, men också ett bättre mående på sikt med lägre vilopuls, bättre tarmflora, bättre kroppsfunktioner och större muskelmassa. Muskelmassan i sig renar blodet från ett ämne som bildas vid stress och är skadligt för hjärnan, så ju större muskelmassa vi bär på, desto mindre är också risken att drabbas av stress och depression.

Våra gener påverkar känsligheten för humörsvängningar

I en stor och känd DNA-studie (Dunedinstudien) där man DNA-testade och sedan följde en stor grupp människor under flera år, har man sett ett samband mellan vilka gener man har och hur man sen blir och mår som vuxen.

I studierna såg man att de med en viss genvariant levde sina liv med ett stabilt humör, oavsett vad som hände i livet, medan de med den andra varianten påverkades mer av omgivningen. 

Vilka psykiska och fysiska sjukdomar ger humörsvängningar?

Många sjukdomar, både fysiska och psykiska, ger ökade humörsvängningar. De flesta neurologiska tillstånden som ADHD, schizofreni, autism, och framförallt bipolär sjukdom, cyklotymi och borderline ger förändringar i humöret. Det samma gäller sjukdomar där tarmfloran och tarmsystemet är rubbat, som crohns sjukdom, ulcerös kolit, IBS, MS (multipel skleros) och fibromyalgi.

Även diabetes, reumatism, hjärtsjukdomar, överaktiv sköldkörtelaktivitet/struma, inflammationer, depression och ångesttillstånd kan ge ökade humörsvängningar.

Källor:

https://nyheter.ki.se/sa-skyddas-hjarnan-fran-stress-och-depression-av-motion
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/darfor-blir-vissa-valdsbrottslingar
https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/7/7047/LKT0728s2052_2055.pdf
https://www.1177.se (om olika sjukdomar och dess symtom)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4412685/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2885494/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558911/
https://www.1177.se/barn–gravid/att-vara-foralder/foraldraskap-och-relationen-med-barnet/anknytning-hos-barn/