Tecken och symtom

Vanliga tecken och symtom på humörsvängningar Humörsvängningar kan vara mer eller mindre kraftiga, men har alla gemensamt att reaktionen (åtminstone för omgivningen) känns överdriven, eller sker alldeles för snabbt och ofta. Det kan ibland vara lättare för en nära vän, familjemedlem eller partner att förstå att någon lider av humörsvängningar än för den som själv […]

Vanliga tecken och symtom på humörsvängningar

Humörsvängningar kan vara mer eller mindre kraftiga, men har alla gemensamt att reaktionen (åtminstone för omgivningen) känns överdriven, eller sker alldeles för snabbt och ofta.

Det kan ibland vara lättare för en nära vän, familjemedlem eller partner att förstå att någon lider av humörsvängningar än för den som själv är drabbad. För den som är drabbad, kan det istället kännas som om känslorna ibland lever sitt egna liv, och att det kan vara svårt att själv lugna sig eller att släppa saker.

Humörsvängningar kan ibland vara svårt att upptäcka

Lever man med någon som ofta har humörsvängningar kan man ibland bli så pass “van” vid beteendet att man sällan ifrågasätter det, och det blir istället det nya normala som man anpassar sig efter. På samma sätt kan någon som själv lider av humörsvängningar ha svårt att upptäcka att den snabba ilskan, glädjen eller ledsenheten är “överdriven”, då man alltid levt med dessa känslosvängningar.

Symtom och tecken på humörsvängningar

Det vanligaste tecknet på att man lider av överdrivna humörsvängningar är att man tycker att man många gånger reagerat för starkt vid bråk och konflikter och att det påverkar ens relationer. 

Har man en underliggande sjukdom som borderline, bipolär sjukdom eller depression, finns även ytterligare symtom som är speciella för just den specifika sjukdomen. Det är även möjligt (och vanligt) att ha flera diagnoser samtidigt, som exempelvis bipolär sjukdom och borderline eller adhd och ångestproblematik.

Lider man av humörsvängningar kan man ibland känna igen sig i ett eller flera av dessa påståenden:

Symtom och tecken på sjukdomar och tillstånd som kan ge humörsvängningar

Har jag humörsvängningar eller någon psykisk sjukdom, som borderline?

För att veta vad ens humörsvängningar beror på är det alltid bäst att bli utredd av en psykolog eller läkare. Där får man hjälp med att prata om sina problem, och eventuellt även göra ett eller flera enkla tester som kan ge en indikation på om man har en psykisk sjukdom eller inte.

Hur vet jag om det är jag, eller min partner som har problem med humöret?

Ibland (speciellt om man har dålig självkänsla) kan det vara svårt att veta om det är en själv eller ens partner (eller båda) som har humörsvängningar och behöver hjälp. Ofta kan det vara bra att kontakta en psykolog för att ta upp saken och prata igenom hur man känner. Förutom psykologhjälp finns även familjerådgivningen där man kan prata om problemen tillsammans.

Källor:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/mood-swings#causes-in-males-and-females
https://www.1177.se/barn–gravid/att-vara-foralder/foraldraskap-och-relationen-med-barnet/anknytning-hos-barn/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4589661/
https://www.nhs.uk/conditions/cyclothymia/
https://www.1177.se (om olika sjukdomar och dess symtom)
https://www.1177.se/liv–halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/familjeradgivning/
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/emotionellt-instabilt-personlighetssyndrom–borderline-personlighetssyndrom/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/instrument-och-metoder-for-att-mata-psykisk-halsa/instrument-och-formular-for-individ-och-grupp/