Behandling av humörsvängningar

De allra flesta kan minska sina humörsvängningar, både på egen hand, men också med hjälp av terapi, läkemedel och andra typer av behandlingar. Humörsvängningarna behandlas olika beroende på vad som orsakar dom. En tryggare anknytning och bättre självkänsla Om humörsvängningarna beror på en negativ självkänsla och otrygg anknytning kan man få ett mer stabilt humör […]

De allra flesta kan minska sina humörsvängningar, både på egen hand, men också med hjälp av terapi, läkemedel och andra typer av behandlingar. Humörsvängningarna behandlas olika beroende på vad som orsakar dom.

En tryggare anknytning och bättre självkänsla

Om humörsvängningarna beror på en negativ självkänsla och otrygg anknytning kan man få ett mer stabilt humör om man jobbar med den delen av sig själv. Bäst effekt får man om man samtidigt går i terapi.

En teknik för att få bättre självkänsla och anknytning

En väl beprövad teknik för att komma ur de negativa tankarna är att istället för att tänka “nu gjorde jag bort mig”, eller “vad jag är dålig”, istället tänka vad det är vad man faktiskt känner. Till exempel “jag känner mig dålig”, eller “det känns som jag gjorde bort mig”. Därefter växlar man till sitt vuxna jag, som frågar och stöttar den osäkra delen i sig själv, precis som man skulle stötta någon annan man bryr sig om. På så sätt trycker man inte ner sig själv med kommentarer som “jag är ful”, “ingen vill vara med mig”, eller “jag är dålig”, och sätter istället ord på känslorna.

Många gånger är vi inte ens medvetna om alla de sakerna vi säger till oss själva, och det kan i början kännas överväldigande att hela tiden lyssna på dom. Känns det för mycket kan man börja med att lyssna på sina tankar i omgångar, för att sedan långsamt öka mängden av tankar man filtrerar. Efter ett tag lär man sig förhoppningsvis att lyssna på sig själv, på ett mindre dömande och mer accepterande sätt.

Humörsvängningar och terapi

Terapi är ett bra hjälpmedel för att må bättre och lättare klara av motgångar i livet. Blir man mer emotionellt mogen, är det lättare att se känslorna som information, än något man direkt behöver reagera och agera på. 

Det finns olika typer av terapier, där samtalsterapi, KBT (kognitiv beteeendeterapi), DBT (dialektisk beteendeterapi) och familjeterapi är några av de vanligaste. Vilken som passar en bäst är något som man bestämmer själv, tillsammans med sin läkare eller psykolog. Har man frågor hur det fungerar kan man alltid höra av sig, antingen till vårdcentralen eller direkt till en terapiklinik.

Om humörsvängningarna beror på en sjukdom

Ibland beror humörsvängningarna på en sjukdom, som demens, förhöjt sköldkörtelhormon, depression, borderline eller MS (multipel skleros). Då behövs speciell behandling för just den specifika sjukdomen. Det samma kan även gälla vid neuropsykiatriska tillstånd som ADHD/ADD eller autism.

Så behandlas humörsvängningar vid Borderline

Borderline är en sjukdom som är starkt förknippat med rejäla humörsvängningar och som ofta behöver en bred behandlingsplan, med både läkemedel och terapi. 

Terapiformerna som används vid borderline är främst DBT (dialektisk beteendeterapi) och MBT (mentaliseringsbaserad terapi). Båda pågår (i ett första steg) i ungefär ett år, och går ut på att man lär sig olika metoder för att förstå, hantera och lugna sina känslor. 

De läkemedel som används är oftast antidepressiva, stämningsstabiliserande och i vissa fall antipsykotiska mediciner.

Så behandlas humörsvängningar vid bipolär sjukdom

Vid bipolär sjukdom är läkemedlet litium en viktig del i behandlingen. Det används för att undvika de extrema svängningar man kan få, och som kan orsaka psykos och svåra depressioner. 

Förutom stämningsstabiliserande läkemedel, kan man även bli hjälpt av terapi, träning och stabila rutiner. 

Fungerar meditation för att minska humörsvängningarna?

Meditation är bevisat (många gånger om) att ha en god effekt på humörsvängningar och humöret i sig. Det räcker med endast 5-15 minuter per dag för att meditationen ska ändra hur vi känner och tänker. Det är dock viktigt att förstå är att det kan ta en relativt lång tid från det att man börjar meditera tills det att hjärnan har förändrats.

I flera studier med kortare meditationer, kring 10 minuter per dag, har ingen effekt uppnåtts förrän efter 6-8 veckor. Det gäller därför att hålla igång meditationen under en längre tid, även om man inte känner någon skillnad till en början.

Vad kan jag mer göra för att få ett stabilare humör?

Hur man lever sitt liv har en stor betydelse för man också mår. Att sova ordentligt, samma tid varje natt (varken för lite eller för mycket), träna regelbundet, äta varierat och hälsosamt, umgås med vänner och ta tid för sig själv är alla saker som gör att man fungerar som människa.

Att äta mycket grönsaker och fibrer är, förutom alla de livsviktiga näringsämnena man får i sig, också viktigt för tarmfloran, som har en stor betydelse för ens humör och mående.

När det kommer till träning är konditionsträning (som löpning) väldigt effektivt, men också styrketräning. Bättre kondition och större muskelmassa är sedan länge förknippat med ett stabilare humör och bättre psykisk hälsa.

Källor:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30153464/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6795685/
https://nyheter.ki.se/sa-skyddas-hjarnan-fran-stress-och-depression-av-motion
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/depression/bipolar-sjukdom/#section-15397
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/emotionellt-instabilt-personlighetssyndrom–borderline-personlighetssyndrom/#section-15543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4589661/
https://www.tuntuu.fi/psyke-kanslor-sjalvkansla.html
https://www.1177.se/liv–halsa/psykisk-halsa/sjalvkansla/