Vad är humörsvängningar

Humörsvängningar präglas av hastiga och oftast oförklarliga (eller överdrivna) förändringar i humöret. En person med humörsvängningar kan snabbt bli irriterad eller arg, medan det tar betydligt längre tid för någon som är mer emotionellt stabil att känna, eller bete sig på samma sätt.

Behandling Tecken och symtom Därför drabbas du

Vad är egentligen humörsvängningar?

Humörsvängningar präglas av hastiga och oftast oförklarliga (eller överdrivna) förändringar i humöret. En person med humörsvängningar kan snabbt bli irriterad eller arg, medan det tar betydligt längre tid för någon som är mer emotionellt stabil att känna, eller bete sig på samma sätt.

Svängningar i humöret skiljer sig naturligt mellan individer, men kan ibland vara ett tecken på en psykisk eller fysisk sjukdom eller besvär.

Livet kan ibland vara en känslomässig berg- och dalbana
Vi har alla någon gång upplevt en period av emotionell instabilitet, där ilska och glädje, eufori och sorg, funnits lättillgängligt och nära. Som barn har de flesta väldigt nära till alla sina känslor, och barn kan därför vara arga, glada, ledsna och tillfreds många gånger under en och samma dag.

Även under puberteten, en graviditet eller under klimakteriet, när det sker stora hormonella förändringar i kroppen, är det naturligt att vara mer emotionellt instabil. Det samma gäller vid större förändringar i livet, eller kriser, som vid exempelvis en skilsmässa, vid en flytt, vid ett jobb- eller skolbyte eller vid en bortgång av en nära anhörig.

När humöret svänger kraftigt utan orsak

För någon som lever med humörsvängningar kan humöret svänga kraftigt och ofta, trots en till synes oförändrad och lugn omgivning. För personen som plötsligt blir arg, kan ilskan kännas som en normal reaktion, men kan för omgivningen upplevas onödig och oförståelig.

Samma person kan ofta lika snabbt, släppa ilskan och istället vara på bra humör kort därefter, och ha svårt att förstå varför de runt omkring fortfarande är låga eller irriterade av det tidigare utbrottet.

Detta kan leda till en stress för alla inblandade, där den som är drabbad, kan känna sig utanför och för hårt “dömd”, medan de runt omkring kan känna sig tvingade att “trippa på tårna” och tänka igenom allt de säger och gör inför personen.

När humörsvängningarna styr

Vissa med humörsvängningar kan ha otroligt svårt att kontrollera sina känslor och att lugna sig själva. Om utsvävningarna i humöret kontrollerar en stor del av ens liv, eller till en stor del definierar hur man är som person, kan det vara ett tecken på en psykisk sjukdom, som borderline (emotionellt instabilt personlighetssyndrom), ett ångest- eller depressionstillstånd eller bipolär sjukdom.

Även många fysiska sjukdomar som MS (Multipel skleros), tarmsjukdomar och demenssjukdomar kan ge humörsvängningar.

Att lida av en psykisk sjukdom som påverkar ens emotionella stabilitet kan vara otroligt påfrestande, både för den som är sjuk, men också för familj, partner och vänner. Behandlingarna som finns i Sverige idag är dock oftast bra och hjälper många.

Vad betyder “walking on eggshells”?

Walking on eggshells är en vanlig benämning för hur det kan upplevas att leva med någon som har kraftiga humörsvängningar. Frasen betyder ordagrant att “gå på äggskal”, ungefär som den svenska frasen att “trippa på tårna”, och betyder att omgivningen ofta behöver tänka igenom varje “steg” de tar runt den drabbade, för att inte orsaka ännu ett utbrott.

Har kvinnor lättare till humörsvängningar än män?

Ja, kvinnor har lättare till att drabbas av humörsvängningar än vad män har. Detta har flera olika orsaker, som bland annat större hormonella förändringar, som vid menstruation, (PMS/PMDS), graviditet och vid klimakteriet. Kvinnor har också en större genetisk sårbarhet för kraftiga humörsvängningar och psykiska sjukdomar med humörsvängningar som symtom.

Hur stor skillnaderna är idag vet vi inte, mycket på grund av att män och kvinnor med humörsvängningar agerar olika, både när det gäller till att söka hjälp, och vilka symtom de uppvisar.